Bak z Dulickiej farmy

Dátum narodenia: 22-10-1990
Pohlavie: Pes
Register: -
Mikročip: -
Matka: Hura z Rosíkova CS
Otec: Flit z Rosíkova CS
Chovateľ: z Dulickiej farmy
Majiteľ: -
Pôvod: SK
WOLF BLOOD: 30.8%
COI: 25,33%
Výber: A65 Oh R1 P1
Kontakty:
Meno HD ED DM DW Výber

A 65

Altezza

OH

Carattere - Buono

R1

Tipo - Asciutto

P1

Eccellente

Šampionaty

Počet generácií

madre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Bak z Dulickiej farmy - - - - - - - - -
Flit z Rosíkova CS 11 5.55 61 4 (6.56%) 75% 25% - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) 44 5.57 245 - - - - - -
Xavan z Pohraniční stráže 2 1.5 3 - - - - - -
Sarik (Canis Lupus) 2 1 2 - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Bak z Dulickiej farmy - - - - - - - - - - - - -
Flit z Rosíkova CS 61 49.18% 50.82% 30% 48.39% 66.7 cm 62.1 cm - - - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) 245 50.2% 49.8% 35.77% 46.72% 66.8 cm 62.5 cm - - - - - -
Xavan z Pohraniční stráže 3 66.67% 33.33% 50% - 67 cm - - - - - - -
Sarik (Canis Lupus) 2 50% 50% - - - - - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
2,2 Rep z Pohraniční stráže (F3) 15,625% 50 A67,5 OF P1 - -
3,3 Brest z Pohraniční stráže 3,25317% 25 - -
3,3,4,4,5,5 Xavan z Pohraniční stráže 2,34375% 43.75 - -
4,4,5,5 Alma Soleg CS (PT) 0,78125% 18.75 - -
4,4,5,5,5,6,6,6,6 Xela z Pohraniční stráže (F3) 1,26953% 28.125 - -
4,4,5,5,6,6,6 Sarik (Canis Lupus) 0,29297% 23.4375 - -
4,5,5 Nisa z Pohraniční stráže (F3) 0,39063% 12.5 - -
5,5,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7 Arno z z Pohraniční stráže (PT) 0,24414% 17.96875 - -
5,5,6,6,6,7,7,7,7,7 Tiva z Pohraniční stráže (F2) 0,04883% 14.84375 - -
5,6 Odon z Pohraniční stráže (F2-F4) 0,09842% 4.6875 - -
5,6,6,6 Ink z SNB CS (F2) 0,09766% 7.8125 - -
CELKOVÝ COI: 24,44534%