Amara Göndörov dvor

Dátum narodenia: 29-10-1989
Pohlavie: Sučka
Register: -
Mikročip: -
Matka: Asta Gaštanový hájik
Otec: Cézar od Pavlišina CS
Chovateľ: Göndörov dvor
Majiteľ: -
Pôvod: SK
WOLF BLOOD: 28.7%
COI: 15,33%
Výber: -
Kontakty:
Meno HD ED DM DW Výber
Šampionaty

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Amara Göndörov dvor - - - - - - - - -
Asta Gaštanový hájik 2 6 12 - - - - - -
Asta z Muchova dvoru 1 7 7 - - - - - -
Gyra z Pohraniční stráže 4 5.25 21 - - - - - -
Nisa z Pohraniční stráže (F3) 2 1.5 3 - - - - - -
Xela z Pohraniční stráže (F3) 2 2 4 - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Amara Göndörov dvor - - - - - - - - - - - - -
Asta Gaštanový hájik 12 25% 75% - - - - - - - - - -
Asta z Muchova dvoru 7 42.86% 57.14% - 50% - 62.5 cm - - - - - -
Gyra z Pohraniční stráže 21 52.38% 47.62% 45.45% 60% 69.2 cm 62 cm - - - - - -
Nisa z Pohraniční stráže (F3) 3 - 100% - 33.33% - 65 cm - - - - - -
Xela z Pohraniční stráže (F3) 4 25% 75% - - - - - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
2,3,3 Rep z Pohraniční stráže (F3) 11,71875% 50 A67,5 OF P1 - -
3,4,4,4,5,5,6 Xavan z Pohraniční stráže 0,29297% 39.0625 - -
4,5,5,5,5,6,6,7,7 Xela z Pohraniční stráže (F3) 0,97656% 23.4375 - -
4,5,5,5,6,6,7,7 Sarik (Canis Lupus) 0,04883% 20.3125 - -
4,5,5,6 Alma Soleg CS (PT) 0,09766% 14.0625 - -
4,5,5,6 Lord z Pohraniční stráže (F3) 0,39368% 14.0625 A70 D5 H6 J8 OE P5 E10 - -
4,6 Nisa z Pohraniční stráže (F3) 0,19531% 7.8125 - -
5,5,6,6,7,7 Ink z SNB CS (F2) 0,09766% 10.9375 - -
5,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7 Arno z z Pohraniční stráže (PT) 0,29297% 15.625 - -
5,7 Odon z Pohraniční stráže (F2-F4) 0,04921% 3.90625 - -
CELKOVÝ COI: 14,16359%