Amur z Jundrovského boru CS

Dátum narodenia: 30-05-1992
Pohlavie: Pes
Register: -
Mikročip: -
Matka: Brita ze Šedého dolu CS
Otec: Aron z Jitčina dvora CS
Chovateľ: Jundrovského boru
Majiteľ: -
Pôvod: CZ
WOLF BLOOD: 28.1%
COI: 14,32%
Výber: -
Kontakty:

Počet generácií

madre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Amur z Jundrovského boru CS - - - - - - - - -
Aron z Jitčina dvora CS 3 6.67 20 5 (25%) 60% 20% - 20% -
Gar z Rosíkova CS 20 6.5 130 33 (25.38%) 66.67% 9.09% 15.15% 3.03% 6.06%
Archibald z Ivánky pri Dunaji CS 3 7.67 23 1 (4.35%) 100% - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) 44 5.57 245 - - - - - -
Xavan z Pohraniční stráže 2 1.5 3 - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Amur z Jundrovského boru CS - - - - - - - - - - - - -
Aron z Jitčina dvora CS 20 35% 65% 14.29% 7.69% 68 cm 63 cm - - - - - -
Gar z Rosíkova CS 130 49.23% 50.77% 32.81% 28.79% 68.5 cm 62.9 cm - - - - - -
Archibald z Ivánky pri Dunaji CS 23 43.48% 56.52% 50% 23.08% 66.6 cm 63 cm - - - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) 245 50.2% 49.8% 35.77% 46.72% 66.8 cm 62.5 cm - - - - - -
Xavan z Pohraniční stráže 3 66.67% 33.33% 50% - 67 cm - - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
4,4 Cmuka z Pohraniční stráže 0,86365% 12.5 A63 OG P1 - -
4,4 Ara z Pohraniční stráže 0,81253% 12.5 A60 C14 E1 M3 OF P3 - -
4,4,4,4,4,4 Rep z Pohraniční stráže (F3) 7,8125% 37.5 A67,5 OF P1 - -
4,5,5 Gyra z Pohraniční stráže 0,40951% 12.5 A65 E1 F2 OA P3 - -
5,5,5 Brest z Pohraniční stráže 0,20332% 9.375 - -
5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,7,7,7 Xavan z Pohraniční stráže 0,39062% 30.46875 - -
5,5,6,7,7,7 Odon z Pohraniční stráže (F2-F4) 0,24605% 10.15625 - -
5,6,6 Afír z Pohraniční stráže 0,09766% 6.25 - -
5,6,6,6,6,7,7 Lord z Pohraniční stráže (F3) 0,14763% 10.9375 A70 D5 H6 J8 OE P5 E10 - -
5,6,6,7,7,7 Nisa z Pohraniční stráže (F3) 0,04883% 8.59375 - -
CELKOVÝ COI: 11,0323%