Alba od Szeinera

Dátum narodenia: 11-01-1994
Pohlavie: Sučka
Register: -
Mikročip: -
Matka: Gulka Ruskov dvor CS
Otec: Dan Balmar CS
Chovateľ: od Szeinera
Majiteľ: -
Pôvod: SK
WOLF BLOOD: 27.2%
COI: 18,13%
Výber: A63 E1 F2 I7 K1 Od R1 P3
Kontakty:
Meno HD ED DM DW Výber
Alba od Szeinera x Cézar z Krotkovského dvora CS 1999-02-10
Aron Papkany - - - -
Ajax Papkany - - - -
Atos Papkany - - - -
Astor Papkany - - - -
Azor Papkany - - - -
Alba od Szeinera x Dak z Rosíkova 2001-02-09
Bak Papkany - - - -
Berta Papkany HD A - - - A66 E1 OD R1 P3
Brixa Papkany - - - -
Bára Papkany - - - -
Brita Papkany - - - -

A 63

Altezza

E1

Occhio - Marrone chiaro

F2

Orecchie - Lunghe

I7

Anteriori - Carpo troppo flesso

K1

Coda - Lunga

OD

Carattere - Diffidente

R1

Tipo - Asciutto

P3

Molto Buono

Šampionaty

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Alba od Szeinera 2 5 10 1 (10%) 100% - - - -
Gulka Ruskov dvor CS 1 2 2 - - - - - -
Asta Šinárikov dvor CS 4 7.25 29 2 (6.9%) 100% - - - -
Dita Ruskov dvor CS 1 7 7 - - - - - -
Xula z Pohraniční stráže 5 4 20 - - - - - -
Rosana z Pohraniční stráže 1 1 1 - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Alba od Szeinera 10 60% 40% - 25% - 66 cm - - - - - -
Gulka Ruskov dvor CS 2 - 100% - 50% - 63 cm - - - - - -
Asta Šinárikov dvor CS 29 34.48% 65.52% 40% 26.32% 66.8 cm 62.2 cm - - - - - -
Dita Ruskov dvor CS 7 28.57% 71.43% - 40% - 63 cm - - - - - -
Xula z Pohraniční stráže 20 35% 65% 14.29% 61.54% 68 cm 62.6 cm - - - - - -
Rosana z Pohraniční stráže 1 - 100% - 100% - 64 cm - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
3,3,4,5,5,5 Rep z Pohraniční stráže (F3) 10,25391% 40.625 A67,5 OF P1 - -
3,4,6 Gyra z Pohraniční stráže 1,84278% 20.3125 A65 E1 F2 OA P3 - -
4,4 Nuk z Pohraniční stráže 0,83122% 12.5 A68 M5 OF P3 - -
4,4,5,5,5,6,6,6,6,6,7,7,7 Xavan z Pohraniční stráže 0,29297% 32.03125 - -
4,5,6,6,7 Nisa z Pohraniční stráže (F3) 0,29297% 13.28125 - -
4,5,6,7 Pedro z Pohraniční stráže 0,10109% 11.71875 - -
4,6 Brest z Pohraniční stráže 0,20332% 7.8125 - -
5,5,5,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7 Xela z Pohraniční stráže (F3) 0,73242% 21.09375 - -
5,5,6,6,6,7,7,7,7,7,7 Sarik (Canis Lupus) 0,04883% 15.625 - -
5,5,6,6,7,7,7 Alma Soleg CS (PT) 0,09766% 11.71875 - -
5,5,6,7,7 Odon z Pohraniční stráže (F2-F4) 0,19684% 9.375 - -
5,6,6,7,7,7,7,7,7 Ink z SNB CS (F2) 0,14648% 10.9375 - -
CELKOVÝ COI: 15,04049%