Dar z Molu CS

Dátum narodenia: 14-10-1994
Pohlavie: Pes
Register: -
Mikročip: -
Matka: Gita Jimili CS
Otec: Cyro Jimili CS
Chovateľ: z Molu
Majiteľ: -
Pôvod: CZ
WOLF BLOOD: 27.5%
COI: 23,56%
Výber: -
Kontakty:

Počet generácií

madre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Dar z Molu CS - - - - - - - - -
Cyro Jimili CS 1 8 8 - - - - - -
Dan Balmar CS 10 5.4 54 3 (5.56%) 33.33% 33.33% 33.33% - -
Bajkal z Banišťa CS 11 4 44 - - - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) 44 5.57 245 - - - - - -
Xavan z Pohraniční stráže 2 1.5 3 - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Dar z Molu CS - - - - - - - - - - - - -
Cyro Jimili CS 8 25% 75% - - - - - - - - - -
Dan Balmar CS 54 50% 50% 22.22% 25.93% 67.8 cm 63.4 cm - - - - - -
Bajkal z Banišťa CS 44 54.55% 45.45% 25% 20% 66 cm 59.5 cm - - - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) 245 50.2% 49.8% 35.77% 46.72% 66.8 cm 62.5 cm - - - - - -
Xavan z Pohraniční stráže 3 66.67% 33.33% 50% - 67 cm - - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
2,3 Alda od Pavlišina CS 7,77783% 37.5 A62 OC P1 - -
4,4,4,4,5,5,5,5,6,6,6 Rep z Pohraniční stráže (F3) 8,91113% 42.1875 A67,5 OF P1 - -
4,4,5 Tola z Pohraniční stráže 0,80566% 15.625 A60 E1 I10 OD P3 - -
4,5 Ata z Richnovského dvora CS (F3) 0,39558% 9.375 A65 C3 OF P3 - -
4,5 Ayak z Vlamy CS 0,42286% 9.375 A69 E3 M5 OF P3 - -
5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 Xavan z Pohraniční stráže 0,24414% 32.8125 - -
5,5,5,6,6 Brest z Pohraniční stráže 0,20332% 12.5 - -
5,5,6 Gyra z Pohraniční stráže 0,20475% 7.8125 A65 E1 F2 OA P3 - -
5,5,6,6 Astra z Pohraniční stráže 0,09851% 9.375 E3 M3 OH P3 - -
5,6,6 Ara z Pohraniční stráže 0,10157% 6.25 A60 C14 E1 M3 OF P3 - -
5,6,6,7,7,7,7,7,7,7 Lord z Pohraniční stráže (F3) 0,34447% 11.71875 A70 D5 H6 J8 OE P5 E10 - -
CELKOVÝ COI: 19,50984%