Bonnie zo Suchovských hájov

Né: 23-12-2010
Sex: Femelle
Registre: -
Microchip: -
Mère: Jolka Radov dvor
Père: ARIMMINUM PRINZDRAKON
Eleveur: zo Suchovských hájov
Proprietaire: -
Provenance: SK
WOLF BLOOD: 26.1%
COI: 16,82%
Bonitation: -
Contact:

Nombre de generation

padre

Nombre de generation

prolificité e statistiques HD

Nom Portées Σ progéniture Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Bonnie zo Suchovských hájov - - - - - - - - -
Jolka Radov dvor 2 6 12 3 (25%) 66.67% 33.33% - - -
Ibona Kysucká hviezda 4 2.5 10 5 (50%) 100% - - - -
Doris Kysucká hviezda 1 6 6 2 (33.33%) 100% - - - -
Ambra Kysucká hviezda 2 6 12 - - - - - -
Aipa Jimili CS 5 5.2 26 2 (7.69%) - 50% 50% - -

statistiques Sex, hauteur e Indices

Nom progéniture M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Bonnie zo Suchovských hájov - - - - - - - - - - - - -
Jolka Radov dvor 12 66.67% 33.33% 25% - 69.5 cm - 115.9 53.6 - - - -
Ibona Kysucká hviezda 10 40% 60% - 66.67% - 61.8 cm - - - 107.3 54 -
Doris Kysucká hviezda 6 66.67% 33.33% - 100% - 62 cm - - - - - -
Ambra Kysucká hviezda 12 66.67% 33.33% - 50% - 60.5 cm - - - - - -
Aipa Jimili CS 26 46.15% 53.85% 41.67% 35.71% 67.8 cm 63.2 cm - - - - - -

Ancêtres

Generations Nom Contribution % Sang Bonitation HD ED
4,6,6,7 Gyra z Pohraniční stráže 0,12288% 10.15625 A60 E1 F2 OA P3 - -
5,6 Beckie z Lisého dvora CS 0,11688% 4.6875 A63 K1 OH P1 - -
5,6 Binc Pohostinstvo CS 0,09832% 4.6875 A67 OF P1 - -
5,6,6,6 Gar z Rosíkova CS 0,11688% 7.8125 A67 OF P1 HD A -
5,7,7,7,7,7 Tola z Pohraniční stráže 0,20142% 7.03125 A60 E1 I10 OD P3 - -
COI TOTAL: 0,65638%