Bilou des Gardiens De La Cour

Dátum narodenia: 17-04-2004
Pohlavie: Pes
Register: -
Mikročip: -
Matka: Kiloute
Otec: Beny Radov dvor
Chovateľ: des Gardiens de la Cour
Majiteľ: -
Pôvod: FR
WOLF BLOOD: 29.2%
COI: 39,44%
Výber: -
Kontakty:

Počet generácií

madre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Bilou des Gardiens De La Cour - - - - - - - - -
Beny Radov dvor 10 4.3 43 5 (11.63%) 20% 20% 40% 20% -
Tambury z Rosíkova 5 5.6 28 8 (28.57%) 75% 12.5% 12.5% - -
Ars z Vel'kej Fatry CS 2 4 8 1 (12.5%) 100% - - - -
Káj z Rosíkova CS 7 6 42 3 (7.14%) 66.67% - - 33.33% -
Rep z Pohraniční stráže (F3) 44 5.57 245 - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Bilou des Gardiens De La Cour - - - - - - - - - - - - -
Beny Radov dvor 43 58.14% 41.86% 8% - 70.5 cm - - - - - - -
Tambury z Rosíkova 28 50% 50% 35.71% 35.71% 68 cm 63.2 cm 103.6 55.3 - - - -
Ars z Vel'kej Fatry CS 8 62.5% 37.5% 20% - 68 cm - - - - - - -
Káj z Rosíkova CS 42 50% 50% 23.81% 38.1% 65.8 cm 62.5 cm - - - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) 245 50.2% 49.8% 35.77% 46.72% 66.8 cm 62.5 cm - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
1,2 Beny Radov dvor 30,07198% 75 A70,5 E1 OF R1 Xf103,6 Xv55,3 P1 HD C -
4,4,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7 Rep z Pohraniční stráže (F3) 1,2207% 42.1875 A67,5 OF P1 - -
4,5,6,6 Barry z Doušova dvora CS 0,41246% 12.5 A69 E3 OF P1 - -
4,5,6,7 Bruna z Banišťa CS 0,32187% 11.71875 A63 OH P1 - -
5,6,7,7,7,7,7 Ayak z Vlamy CS 0,15857% 8.59375 A69 E3 M5 OF P3 - -
5,6,7,7,7,7,7 Ata z Richnovského dvora CS (F3) 0,14834% 8.59375 A65 C3 OF P3 - -
CELKOVÝ COI: 32,33392%