Mia Grey Střípek snů

Nacido: 04-11-2014
Sexo: Hembra
Registro: -
Microchip: -
Madre: Elsie Grey Střípek snů
Padre: Zar z Molu Es
Criador: Grey Střípek snů
Propietario: -
Procedencia: CZ
WOLF BLOOD: 27.6%
COI: 21,8%
Selección: -
Contactos:

Número de generaciones

padre

Número de generaciones

Prolificidad y Estadística HD

Nombre Camadas Σ Hijos Prueba HD HD A HD B HD C HD D HD E
Mia Grey Střípek snů - - - - - - - - -
Elsie Grey Střípek snů 1 9 9 - - - - - -
Bonnie z Kopáčkova dvora 4 7.25 29 11 (37.93%) 45.45% 18.18% - - -
Dizzy Chlumecké podzámčí 5 8.4 42 9 (21.43%) 88.89% 11.11% - - -
Grace Kollárov dvor 2 6 12 5 (41.67%) 80% 20% - - -
Citka Kollárov dvor 1 5 5 2 (40%) 100% - - - -

Estadística Sexo, Altura y Índices

Nombre Hijos M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Mia Grey Střípek snů - - - - - - - - - - - - -
Elsie Grey Střípek snů 9 55.56% 44.44% - - - - - - - - - -
Bonnie z Kopáčkova dvora 29 37.93% 62.07% 18.18% 27.78% 68.5 cm 63.2 cm 107 54.2 - 111.6 55.6 -
Dizzy Chlumecké podzámčí 42 54.76% 45.24% 13.04% 15.79% 68.3 cm 63.3 cm 107.3 54.6 - 110.2 53.7 -
Grace Kollárov dvor 12 58.33% 41.67% 14.29% 60% 70 cm 63 cm - - - 108 54.8 -
Citka Kollárov dvor 5 20% 80% 100% 50% 67 cm 63.5 cm - - - - - -

Antepasados

Generaciones Nombre Contribución % Sangre Selección HD ED
4,4,5 Milo Ruskov dvor CS 1,33193% 15.625 A66 OH R1 P1 HD A -
4,5 Cagi od Úhoště 0,44647% 9.375 A69 D12 OF R2 P3 HD A -
4,5 Hasso z Kladenské záře CS 0,45373% 9.375 A68 E1 OF R1 P1 HD A -
5,5,6,6,7 Omar z Krotkovského dvora CS 0,19078% 10.15625 A67,5 OF R1 P1 HD B -
COI TOTAL: 2,42292%