AYKA

Dátum narodenia: 08-05-2006
Pohlavie: Sučka
Register: LI06104941
Mikročip: 968000003829903
Matka: KYRA
Otec: SPOK
Chovateľ: -
Majiteľ: -
Pôvod: IT
WOLF BLOOD: -9%
COI: 0%
Výber: -
Kontakty:

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
AYKA - - - - - - - - -
KYRA 1 4 4 1 (25%) - 100% - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
AYKA - - - - - - - - - - - - -
KYRA 4 25% 75% - - - - - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
CELKOVÝ COI: 0%