Capka z Pohraniční stráže (F3)

Dátum narodenia: 03-09-1961
Pohlavie: Sučka
Register: -
Mikročip: -
Matka: Osa z Pohraniční stráže (F2)
Otec: Ardo Bropa (PT)
Chovateľ: -
Majiteľ: -
Pôvod: CZ
WOLF BLOOD: 12.5% Powered by WGI Project
COI: 0% Powered by WGI Project
Výber:
Kontakty:

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Capka z Pohraniční stráže (F3) - - - - - - - - -
Osa z Pohraniční stráže (F2) 4 2.5 10 - - - - - -
Berta z Pohraniční stráže (F1) 1 5 5 - - - - - -
Brita (Canis Lupus) 2 5.5 11 - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Capka z Pohraniční stráže (F3) - - - - - - - - - - - - -
Osa z Pohraniční stráže (F2) 10 30% 70% - - - - - - - - - -
Berta z Pohraniční stráže (F1) 5 60% 40% - - - - - - - - - -
Brita (Canis Lupus) 11 54.55% 45.45% - - - - - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
CELKOVÝ COI: 0%