Klisa z Pohraniční stráže

Dátum narodenia: 14-06-1976
Pohlavie: Sučka
Register: -
Mikročip: -
Matka: Odra z Pohraniční stráže (F3)
Otec: Odon z Pohraniční stráže (F2-F4)
Chovateľ: -
Majiteľ: -
Pôvod: SK
WOLF BLOOD: 14%
COI: 3,52%
Výber:
Kontakty:

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Klisa z Pohraniční stráže 1 1 1 - - - - - -
Odra z Pohraniční stráže (F3) 6 1.17 7 - - - - - -
Cela z Pohraniční stráže (F2) 1 2 2 - - - - - -
Xita z Pohraniční stráže (PT) 1 1 1 - - - - - -
Guma z Pohraniční stráže (PT) 1 1 1 - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Klisa z Pohraniční stráže 1 100% - 100% - 65 cm - - - - - - -
Odra z Pohraniční stráže (F3) 7 14.29% 85.71% - - - - - - - - - -
Cela z Pohraniční stráže (F2) 2 - 100% - - - - - - - - - -
Xita z Pohraniční stráže (PT) 1 - 100% - - - - - - - - - -
Guma z Pohraniční stráže (PT) 1 - 100% - - - - - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
3,3 Bikar z Pohraniční stráže (F1) 3,125% 25 - -
4,4,6 Brita (Canis Lupus) 0,19531% 14.0625 - -
5,5 Bea von Rauener Bergen (PT) 0,19531% 6.25 - -
CELKOVÝ COI: 3,51563%