Eibi Nimue Wolf s Divokou krví

Dátum narodenia: 14-09-2015
Pohlavie: Sučka
Register: -
Mikročip: -
Matka: Banshee Queen s Divokou krví
Otec: Attila Sirius s Divokou krví
Chovateľ: s Divokou krví (DOHNALOVÃ TEREZA)
Majiteľ: -
Pôvod: CZ
WOLF BLOOD: 28.1%
COI: 23,97%
Výber: -
Kontakty:

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Eibi Nimue Wolf s Divokou krví - - - - - - - - -
Banshee Queen s Divokou krví 1 4 4 4 (100%) 100% - - - -
Ebi z Kopáčkova dvora 4 8 32 21 (65.63%) 71.43% 23.81% - - -
Dizzy Chlumecké podzámčí 5 8.4 42 9 (21.43%) 88.89% 11.11% - - -
Grace Kollárov dvor 2 6 12 5 (41.67%) 80% 20% - - -
Citka Kollárov dvor 1 5 5 2 (40%) 100% - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Eibi Nimue Wolf s Divokou krví - - - - - - - - - - - - -
Banshee Queen s Divokou krví 4 - 100% - 50% - 60.5 cm - - - 107.9 54.4 -
Ebi z Kopáčkova dvora 32 21.88% 78.13% 42.86% 40% 68 cm 61.1 cm 110 53.1 - 108.9 53.3 -
Dizzy Chlumecké podzámčí 42 54.76% 45.24% 13.04% 15.79% 68.3 cm 63.3 cm 107.3 54.6 - 110.2 53.7 -
Grace Kollárov dvor 12 58.33% 41.67% 14.29% 60% 70 cm 63 cm - - - 108 54.8 -
Citka Kollárov dvor 5 20% 80% 100% 50% 67 cm 63.5 cm - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
3,3 Valkyra z Molu Es 3,19892% 25 A64 F2 K1 OG Xf109,4 Xv53,1 P3 HD A -
4,5,5 Ali Reolup 0,88869% 12.5 A71 K1 K3 OG P1 HD A -
5,5 Amálka od Buližníku CS 0,21903% 6.25 A62 E1 OD R1 P1 HD A -
5,6 Ada Kollárov dvor 0,12524% 4.6875 A63 C2 OG R1 P1 HD A -
5,6 Cézar z Krotkovského dvora CS 0,12991% 4.6875 A67 OG R1 P1 HD A -
5,6,6 Hasso z Kladenské záře CS 0,11343% 6.25 A68 E1 OF R1 P1 HD A -
5,6,6 Milo Ruskov dvor CS 0,11099% 6.25 A66 OH R1 P1 HD A -
CELKOVÝ COI: 4,34186%