EX GERERE ACHILLIS LUPI SI NASCE

Dátum narodenia: 14-11-2015
Pohlavie: Pes
Register: LO166540
Mikročip: 380260042763794
Matka: Silver Dream Bully Royal Club
Otec: Volker Vieno kraujo
Chovateľ: LUPI SI NASCE
Majiteľ: -
Pôvod: IT
WOLF BLOOD: 28.2%
COI: 24,15%
Výber: -
Kontakty:
Meno HD ED DM DW Výber
Šampionaty
Risultati
Výstava Dátum Kategória Hodnotenie Poz. Tituly
 1° Raduno CLC-Italia
Giudice: Sarka Matrasova
17-09-2016 Youth class (9-18 months) Molto buono -

Počet generácií

madre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
EX GERERE ACHILLIS LUPI SI NASCE - - - - - - - - -
Volker Vieno kraujo 7 5.86 41 20 (48.78%) 30% 25% 15% - -
Biesas Girios dvasia 1 7 7 2 (28.57%) 100% - - - -
Enor Malý Bysterec 11 4.09 45 25 (55.56%) 64% 12% 4% 12% 8%
Ajax od Miščicha 3 4.33 13 4 (30.77%) 75% - 25% - -
Astor z Javorinskej 4 4.75 19 - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
EX GERERE ACHILLIS LUPI SI NASCE - - - - - - - - - - - - -
Volker Vieno kraujo 41 46.34% 53.66% - 13.64% - 63.7 cm - - - 107.9 - 55.9
Biesas Girios dvasia 7 85.71% 14.29% 16.67% - 68 cm - 107 57 - - - -
Enor Malý Bysterec 45 51.11% 48.89% 34.78% 50% 67.6 cm 62.5 cm - - - 114.7 55.5 -
Ajax od Miščicha 13 46.15% 53.85% 16.67% 14.29% 65 cm 63 cm - - - - - -
Astor z Javorinskej 19 63.16% 36.84% 33.33% - 66.8 cm - - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
3,3 Enor Malý Bysterec 3,72995% 25 A65,5 OF R1 P1 HD A -
3,4 Dáša Chlumecké podzámčí 1,70459% 18.75 A62 OG R1 Xf108 Xv54,8 P1 F HD A -
5,5 Agar Reolup 0,22217% 6.25 A68,5 E1 OH R1 P1 HD A -
5,5,5 Elbow zo Sennej 0,23357% 9.375 A65 OH R1 P1 - -
5,7 Hasso z Kladenské záře CS 0,05672% 3.90625 A68 E1 OF R1 P1 HD A -
CELKOVÝ COI: 5,94699%