Dátum narodenia: --
Pohlavie: Sučka
Register:
Mikročip:
Matka:
Otec:
Chovateľ:
Majiteľ: -
Pôvod:
WOLF BLOOD: 26.8%
COI: 19,72%
Výber:
Kontakty:

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
Meno HD ED DM DW Výber
Šampionaty
Risultati
Výstava Dátum Kategória Hodnotenie Poz. Tituly
 Internazionale di Alessandria
Giudice: Drobnijak Darko
01-05-2016 Open class Eccellente 3
 Internazionale di Metz
Giudice: Pecoult Alain
05-06-2016 Open class Molto buono -
 Eurodog Show Bruxelles
Giudice: Bo Skalin (SE)
26-08-2016 Open class Assente -

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
CELKOVÝ COI: