JUNY LAKEWOLF

Dátum narodenia: 27-05-2017
Pohlavie: Sučka
Register: LO1794269
Mikročip: 380260100511348
Matka: ARIMMINUM FLARE FAIRY
Otec: BLOODY SUNDAY
Chovateľ: LAKEWOLF
Majiteľ: LAKE WOLF (OLEGGINI EDOARDO PRIMO)
Pôvod: IT
WOLF BLOOD: 27.6%
COI: 22,16%
Výber: -
Kontakty: 3921967001

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
JUNY LAKEWOLF 1 6 6 - - - - - -
ARIMMINUM FLARE FAIRY 4 7.25 29 12 (41.38%) 50% 8.33% - - -
ARIMMINUM ANDROMEDA 7 5.71 40 25 (62.5%) 84% 16% - - -
Ambra Vlčí naděje 10 6.8 68 39 (57.35%) 66.67% 30.77% 2.56% - -
Cira Volání rodu 3 6.33 19 5 (26.32%) 20% 20% 40% 20% -
Dyna ze Slivníku CS 2 5.5 11 5 (45.45%) 40% - 40% - 20%

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
JUNY LAKEWOLF 6 100% - - - - - - - - - - -
ARIMMINUM FLARE FAIRY 29 37.93% 62.07% - - - - - - - - - -
ARIMMINUM ANDROMEDA 40 35% 65% - 7.69% - 62.5 cm - - - 108.8 56 -
Ambra Vlčí naděje 68 36.76% 63.24% 16% 13.95% 70.5 cm 64.7 cm - - - - - -
Cira Volání rodu 19 47.37% 52.63% 44.44% 30% 69.3 cm 65 cm - - - - - -
Dyna ze Slivníku CS 11 36.36% 63.64% 25% 57.14% 68 cm 62 cm - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
3,4 Grey Wolf z Molu Es 1,727% 18.75 A69,5 OG P1 HD A -
3,5 Ambra Vlčí naděje 0,8944% 15.625 A66 E1 F2 OG P3 HD A -
5,5 CUTT 0,21152% 6.25 A64,5 OC P14 HD A -
5,6 Tambury z Rosíkova 0,11053% 4.6875 A68 OG R1 P1 HD A -
5,7,7,7,7,7 Atos ze Šedého dolu CS 0,05361% 7.03125 A67 E3 OF P1 HD A -
CELKOVÝ COI: 2,99705%