Mao de la Tanière du Ternin

Dátum narodenia: 09-07-2016
Pohlavie: Pes
Register: -
Mikročip: -
Matka: Laika P'tits Loups d'Amour
Otec: Vuki Vieno kraujo
Chovateľ: De La Tanière Du Ternin
Majiteľ: -
Pôvod: FR
WOLF BLOOD: 27.8%
COI: 19,31%
Výber: -
Kontakty:

Počet generácií

madre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Mao de la Tanière du Ternin - - - - - - - - -
Vuki Vieno kraujo 1 2 2 - - - - - -
Biesas Girios dvasia 1 7 7 2 (28.57%) 100% - - - -
Enor Malý Bysterec 11 4.09 45 25 (55.56%) 64% 12% 4% 12% 8%
Ajax od Miščicha 3 4.33 13 4 (30.77%) 75% - 25% - -
Astor z Javorinskej 4 4.75 19 - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Mao de la Tanière du Ternin - - - - - - - - - - - - -
Vuki Vieno kraujo 2 50% 50% - - - - - - - - - -
Biesas Girios dvasia 7 85.71% 14.29% 16.67% - 68 cm - 107 57 - - - -
Enor Malý Bysterec 45 51.11% 48.89% 34.78% 50% 67.6 cm 62.5 cm - - - 114.7 55.5 -
Ajax od Miščicha 13 46.15% 53.85% 16.67% 14.29% 65 cm 63 cm - - - - - -
Astor z Javorinskej 19 63.16% 36.84% 33.33% - 66.8 cm - - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
5,7 Ada Kollárov dvor 0,06262% 3.90625 A63 C2 OG R1 P1 HD A -
5,7 Cézar z Krotkovského dvora CS 0,06495% 3.90625 A67 OG R1 P1 HD A -
5,7 Bey Jimili CS 0,05386% 3.90625 A66 D7 E3 OD R1 P3 - -
CELKOVÝ COI: 0,18143%