Cínie III Od Úhoště

Nato: 21-11-2017
Sesso: Femmina
Registro: -
Microchip: -
Madre: Unique od Úhoště
Padre: Dragontail Norský vlk
Allevatore: od Úhoště
Proprietario: -
Provenienza: CZ
WOLF BLOOD: 27.8%
COI: 21,75%
Selezione: -
Contatti:

Numero di generazioni

padre

Numero di generazioni

Prolificità e Statistica HD

Nome Cucciolate Σ Figli Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Cínie III Od Úhoště - - - - - - - - -
Unique od Úhoště 8 5.13 41 19 (46.34%) 26.32% - - - -
Queen od Úhoště 3 6.67 20 5 (25%) 100% - - - -
Moki od Úhoště 6 6.5 39 13 (33.33%) 69.23% 23.08% - 7.69% -
Ko-Ko z Molu Es 7 5.71 40 13 (32.5%) 69.23% 23.08% 7.69% - -
Ajbix Mrazivé ticho 6 5.33 32 16 (50%) 31.25% 18.75% 18.75% 25% 6.25%

Statistica Sesso, Altezza e Indici

Nome Figli M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Cínie III Od Úhoště - - - - - - - - - - - - -
Unique od Úhoště 41 43.9% 56.1% - 8.7% - 63.5 cm - - - 110.3 53.8 -
Queen od Úhoště 20 30% 70% 16.67% 28.57% 68 cm 61.3 cm 105.9 52.9 - 111.6 53.5 -
Moki od Úhoště 39 64.1% 35.9% 20% 14.29% 68.4 cm 61 cm 112.6 54.1 - - - -
Ko-Ko z Molu Es 40 57.5% 42.5% 21.74% 17.65% 66 cm 62.7 cm - - - 104 55 -
Ajbix Mrazivé ticho 32 65.63% 34.38% 33.33% 81.82% 67.1 cm 62.4 cm - - - - - -

Antenati

Generazioni Nome Contributo % Sangue Selezione HD ED
3,5 Bonie Mrazivé ticho 0,86964% 15.625 A62 K1 OH P1 HD B -
4,4,5 Fea Jimili CS 1,42046% 15.625 A60 OG R1 P1 HD A -
4,4,5 Brit Hlas divočiny CS 1,32393% 15.625 A67,5 E1 F10 H6 K3 OF R1 P3 HD A -
4,5 Amur z Ďáblova kaňonu CS 0,45227% 9.375 A66 K1 OF P1 HD A -
4,5 Bety Zepeř CS 0,43411% 9.375 A64 E1 K1 OF P1 HD C -
5,5,6,6 Dan Balmar CS 0,11263% 9.375 A68,5 E1 F2 OG R2 P3 - -
5,5,6,6,6 Alda od Pavlišina CS 0,24306% 10.9375 A62 OC P1 - -
5,5,6,6,7,7,7 Gar z Rosíkova CS 0,29221% 11.71875 A67 OF P1 HD A -
5,5,6,7 Cabrixa Vopa CS 0,05414% 8.59375 A65 E3 H2 OB P3 - -
5,5,6,7,7 Ariel Lobos CS 0,26391% 9.375 A70 D5 OG P3 - -
COI TOTALE: 5,46636%