Caradog III Od Úhoště

Nato: 21-11-2017
Sesso: Maschio
Registro: -
Microchip: -
Madre: Unique od Úhoště
Padre: Dragontail Norský vlk
Allevatore: od Úhoště
Proprietario: -
Provenienza: CZ
WOLF BLOOD: 27.8%
COI: 21,75%
Selezione: -
Contatti:

Numero di generazioni

madre

Numero di generazioni

Prolificità e Statistica HD

Nome Cucciolate Σ Figli Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Caradog III Od Úhoště - - - - - - - - -
Dragontail Norský vlk 3 4 12 9 (75%) 33.33% - - - -
Curt z Vlčího dubu 8 5.38 43 17 (39.53%) 47.06% 5.88% - - -
Argo Přízrak Karpat 11 7.55 83 32 (38.55%) 46.88% 9.38% 9.38% 9.38% 6.25%
Arin na Blatech 1 6 6 2 (33.33%) 100% - - - -
Gáj Jimili CS 5 6.4 32 10 (31.25%) 40% 20% 40% - -

Statistica Sesso, Altezza e Indici

Nome Figli M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Caradog III Od Úhoště - - - - - - - - - - - - -
Dragontail Norský vlk 12 41.67% 58.33% 40% - 70.5 cm - 105.7 54.6 - - - -
Curt z Vlčího dubu 43 48.84% 51.16% 28.57% 4.55% 69 cm 62 cm 107 53.8 0.6 110.4 53.6 -
Argo Přízrak Karpat 83 50.6% 48.19% 28.57% 25% 67.5 cm 62.2 cm 111 53.3 - 109.9 55.2 -
Arin na Blatech 6 50% 50% 33.33% 33.33% 68 cm 62 cm - - - - - -
Gáj Jimili CS 32 50% 50% 37.5% 6.25% 65.8 cm 64 cm 104.6 52.3 - - - -

Antenati

Generazioni Nome Contributo % Sangue Selezione HD ED
3,5 Bonie Mrazivé ticho 0,86964% 15.625 A62 K1 OH P1 HD B -
4,4,5 Fea Jimili CS 1,42046% 15.625 A60 OG R1 P1 HD A -
4,4,5 Brit Hlas divočiny CS 1,32393% 15.625 A67,5 E1 F10 H6 K3 OF R1 P3 HD A -
4,5 Amur z Ďáblova kaňonu CS 0,45227% 9.375 A66 K1 OF P1 HD A -
4,5 Bety Zepeř CS 0,43411% 9.375 A64 E1 K1 OF P1 HD C -
5,5,6,6 Dan Balmar CS 0,11263% 9.375 A68,5 E1 F2 OG R2 P3 - -
5,5,6,6,6 Alda od Pavlišina CS 0,24306% 10.9375 A62 OC P1 - -
5,5,6,6,7,7,7 Gar z Rosíkova CS 0,29221% 11.71875 A67 OF P1 HD A -
5,5,6,7 Cabrixa Vopa CS 0,05414% 8.59375 A65 E3 H2 OB P3 - -
5,5,6,7,7 Ariel Lobos CS 0,26391% 9.375 A70 D5 OG P3 - -
COI TOTALE: 5,46636%