Osa z Pohraniční stráže (F2)

Dátum narodenia: 20-02-1960
Pohlavie: Sučka
Register: PS
Mikročip: -
Matka: Berta z Pohraniční stráže (F1)
Otec: Hasso zo Šamorína (PT)
Chovateľ:
Majiteľ: -
Pôvod: SK
WOLF BLOOD: 25% Powered by WGI Project
COI: 0% Powered by WGI Project
Výber: -
Kontakty:

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
Meno HD ED DM DW Výber
Osa z Pohraniční stráže (F2) x 0000-00-00
Sala z Pohraniční stráže (F3) - - - -
Pen z Pohraniční stráže (F3) - - - -
Gera z Pohraniční stráže (F3) - - - -
Pira z Pohraniční stráže (F3) - - - -
Osa z Pohraniční stráže (F2) x Ardo Bropa (PT) 1961-09-03
Capka z Pohraniční stráže (F3) - - - -
Osa z Pohraniční stráže (F2) x Savan z Pohraniční stráže (PT) 1961-11-06
Kača z Pohraniční stráže (F3) - - - -
Osa z Pohraniční stráže (F2) x Savan z Pohraniční stráže (PT) 1962-11-06
Kid z Pohraniční stráže (F3) - - - -
Kreta z Pohraniční stráže (F3) - - - -
Kasta z Pohraniční stráže (F3) - - - -
Kim z Pohraniční stráže (F3) - - - -
Šampionaty

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Osa z Pohraniční stráže (F2) 4 2.5 10 - - - - - -
Berta z Pohraniční stráže (F1) 1 5 5 - - - - - -
Brita (Canis Lupus) 2 5.5 11 - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Osa z Pohraniční stráže (F2) 10 30% 70% - - - - - - - - - -
Berta z Pohraniční stráže (F1) 5 60% 40% - - - - - - - - - -
Brita (Canis Lupus) 11 54.55% 45.45% - - - - - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
CELKOVÝ COI: 0,000%