Bikar z Pohraniční stráže (F1)

Dátum narodenia: 21-05-1960
Pohlavie: Pes
Register: PS
Mikročip: -
Matka: Brita (Canis Lupus)
Otec: Kurt z Václavky (PT)
Chovateľ:
Majiteľ: -
Pôvod: CZ
WOLF BLOOD: 50%
COI: 0%
Výber: -
Kontakty:

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
Meno HD ED DM DW Výber
Bikar z Pohraniční stráže (F1) x Xita z Pohraniční stráže (PT) 1966-05-17
Cela z Pohraniční stráže (F2) - - - -
Bikar z Pohraniční stráže (F1) x Onda z Pohraniční stráže (PT) 1967-03-06
Sito z Pohraniční stráže (F2) - - - -
Santa z Pohraniční stráže (F2) - - - -
Bikar z Pohraniční stráže (F1) x Nina z Pohraniční stráže (PT) 1967-03-31
Tiva z Pohraniční stráže (F2) - - - -
Tila z Pohraniční stráže (F2) - - - -
Šampionaty

Počet generácií

madre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Bikar z Pohraniční stráže (F1) 3 1.67 5 - - - - - -
Kurt z Václavky (PT) 1 6 6 - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Bikar z Pohraniční stráže (F1) 5 20% 80% - - - - - - - - - -
Kurt z Václavky (PT) 6 66.67% 33.33% - - - - - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
CELKOVÝ COI: 0,000%