Odra z Pohraniční stráže (F3)

Dátum narodenia: 27-01-1969
Pohlavie: Sučka
Register: PS
Mikročip: -
Matka: Cela z Pohraniční stráže (F2)
Otec: Arno z z Pohraniční stráže (PT)
Chovateľ:
Majiteľ: -
Pôvod: SK
WOLF BLOOD: 12.5%
COI: 0%
Výber: -
Kontakty:
Meno HD ED DM DW Výber
Odra z Pohraniční stráže (F3) x Odon z Pohraniční stráže (F2-F4) 1974-03-06
Žela z Pohraniční stráže - - - -
Žárka z Pohraniční stráže - - - -
Odra z Pohraniční stráže (F3) x Odon z Pohraniční stráže (F2-F4) 1975-03-04
Pedro z Pohraniční stráže - - - -
Odra z Pohraniční stráže (F3) x Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05
Líza z Pohraniční stráže - - - -
Odra z Pohraniční stráže (F3) x Odon z Pohraniční stráže (F2-F4) 1976-06-14
Klisa z Pohraniční stráže - - - -
Odra z Pohraniční stráže (F3) x Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01
Klisa z Pohraniční stráže - - - -
Odra z Pohraniční stráže (F3) x Odon z Pohraniční stráže (F2-F4) 1977-06-14
Kala z Pohraniční stráže - - - -
Šampionaty

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Odra z Pohraniční stráže (F3) 6 1.17 7 - - - - - -
Cela z Pohraniční stráže (F2) 1 2 2 - - - - - -
Xita z Pohraniční stráže (PT) 1 1 1 - - - - - -
Guma z Pohraniční stráže (PT) 1 1 1 - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Odra z Pohraniční stráže (F3) 7 14.29% 85.71% - - - - - - - - - -
Cela z Pohraniční stráže (F2) 2 - 100% - - - - - - - - - -
Xita z Pohraniční stráže (PT) 1 - 100% - - - - - - - - - -
Guma z Pohraniční stráže (PT) 1 - 100% - - - - - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
CELKOVÝ COI: 0%