Suna z Pohraniční stráže

Dátum narodenia: 28-03-1972
Pohlavie: Sučka
Register: PS
Mikročip: -
Matka: Xida z Pohraniční stráže (F3)
Otec: Odon z Pohraniční stráže (F2-F4)
Chovateľ: -
Majiteľ: -
Pôvod: SK
WOLF BLOOD: 14%
COI: 3,32%
Výber: -
Kontakty:

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Suna z Pohraniční stráže 1 2 2 - - - - - -
Xida z Pohraniční stráže (F3) 2 1 2 - - - - - -
Tiva z Pohraniční stráže (F2) 1 2 2 - - - - - -
Nina z Pohraniční stráže (PT) 1 2 2 - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Suna z Pohraniční stráže 2 - 100% - - - - - - - - - -
Xida z Pohraniční stráže (F3) 2 - 100% - - - - - - - - - -
Tiva z Pohraniční stráže (F2) 2 - 100% - - - - - - - - - -
Nina z Pohraniční stráže (PT) 2 - 100% - - - - - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
3,3 Bikar z Pohraniční stráže (F1) 3,125% 25 - -
4,4,6 Brita (Canis Lupus) 0,19531% 14.0625 - -
CELKOVÝ COI: 3,32031%