Rep z Pohraniční stráže (F3)

Nato: 14-11-1979
Sesso: Maschio
Registro: ?sHPK 5/79
Microchip: -
Madre: Cita z Pohraniční stráže (F2)
Padre: Xavan z Pohraniční stráže
Allevatore: -
Proprietario: -
Provenienza: SK
WOLF BLOOD: 42.1% Powered by WGI Project
COI: 25% Powered by WGI Project
Selezione: A67,5 Of P1
Contatti:
Nome HD ED DM DW Selezione
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Xula z Pohraniční stráže 1980-01-01
Nikuš z Pohraniční stráže - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Frona z Pohraniční stráže 1982-01-01
Alajka z Pohraniční stráže - - - - A67 E1 OI P1
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Lebra z Pohraniční stráže 1982-01-30
Alejka z Pohraniční stráže - - - - A67 E1 OI P3
Adas z Pohraniční stráže - - - - A69 C14 E1 OH P3
Afara z Pohraniční stráže - - - - A62 F1 M5 OF P3
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Ara z Pohraniční stráže 1982-07-10
Art z Richnovského dvora CS (F3) - - - -
Ark z Richnovského dvora CS (F3) - - - -
Arka z Richnovského dvora CS (F3) - - - -
Akima z Richnovského dvora CS (F3) - - - -
Astra z Richnovského dvora CS (F3) - - - -
Ar z Richnovského dvora CS (F3) - - - -
Ata z Richnovského dvora CS (F3) - - - - A65 C3 OF P3
Alma z Richnovského dvora CS (F3) - - - - A62,5 E3 OF P1
Ax z Richnovského dvora CS (F3) - - - - A68 E3 M3 OH P3
Axa z Richnovského dvora CS (F3) - - - - A62 OH P1
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Gyra z Pohraniční stráže 1982-07-17
Bara z Rosíkova - - - -
Bary z Rosíkova CS - - - - A67 OF P1
Brix z Rosíkova - - - -
Bart z Rosíkova - - - -
Brit z Rosíkova - - - -
Ber z Rosíkova - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Glosa z Pohraniční stráže 1982-08-07
Cuk z Rosíkova CS - - - -
Cira z Rosíkova CS - - - -
Cir z Rosíkova CS - - - -
Cezar z Rosíkova CS - - - -
Cento z Rosíkova CS - - - -
Cak z Rosíkova CS - - - - A66 C2 E1 OD P1
Car z Rosíkova CS - - - -
Cita z Rosíkova CS - - - - A61 E3 OF P1
Cirus z Rosíkova CS - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Blana z Pohraniční stráže 1982-10-15
Ara z Karpatského dvora CS - - - -
Ador z Karpatského dvora CS - - - - A72 E1 OH P1
Ada z Karpatského dvora CS - - - - A62 E1 OC P3
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Xula z Pohraniční stráže 1982-11-27
Ata Ruskov dvor CS - - - - A63 K1 OF P3
Argo Ruskov dvor CS - - - -
Alfa Ruskov Dvor CS - - - - A64 E3 OG P3
Astra Ruskov dvor CS - - - -
Ada Ruskov dvor CS - - - - A68 E1 M5 OH P1
Ado Ruskov dvor CS - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Cmuka z Pohraniční stráže 1982-12-29
Akát z Belešova CS - - - -
Abia z Belešova CS - - - -
Atos z Belešova CS - - - - A70 OH P1
Adoxa z Belešova CS - - - - A63 E1 OB P1
Abura z Belešova CS - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Gyra z Pohraniční stráže 1983-02-04
Aja z Ivánky pri Dunaji CS - - - - A61 L8 OG P3
Amelia z Ivánky pri Dunaji CS - - - -
Arna z Ivánky pri Dunaji CS - - - -
Arabela z Ivánky pri Dunaji - - - - A62 OH P3
Archibald z Ivánky pri Dunaji CS - - - - A70 OH P1
Anoda z Ivánky pri Dunaji CS - - - -
Agáta z Ivánky pri Dunaji CS - - - - A61 OA P3
Ajas z Ivánky pri Dunaji CS - - - - A69 E1 M5 OG P3
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Blana z Pohraniční stráže 1983-04-10
Benn z Karpatského dvora CS - - - -
Bara z Karpatského dvora CS - - - - A64 D2 E1 OH P3
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Ara z Pohraniční stráže 1983-05-31
Dona z Rosíkova CS - - - -
Din z Rosíkova CS - - - - A64 E1 K1 OB P3
Don z Rosikova CS - - - -
Duna z Rosíkova CS - - - - A62 E1 OG P1
Dan z Rosíkova CS - - - -
Dingo z Rosíkova CS - - - -
Drak z Rosíkova CS - - - -
Dar z Rosíkova CS - - - - A71 D14 E1 OF P3
Daro z Rosíkova CS - - - - A64 E1 OH P1
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Luna z Pohraniční stráže (F4) 1983-08-10
Adria Salex CS - - - - A63,5 E1 OA P1
Alda Salex CS - - - -
Amor Salex CS - - - -
Atina Salex CS - - - -
Alfa Salex CS - - - -
Aro Salex CS - - - - A69 E1 K1 M3 M5 OG P3
Atos Salex CS - - - - A73 E1 OF P1
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Xula z Pohraniční stráže 1983-10-23
Besi Ruskov dvor CS - - - -
Bea Ruskov dvor CS - - - -
Bona Ruskov dvor CS - - - - A59 F2 M5 OA P3
Beky Ruskov dvor CS - - - - A61,5 M5 OH P3
Boba Ruskov dvor CS - - - - A61 E3 M5 OD P1
Baja Ruskov dvor CS - - - -
Bajkal Ruskov dvor CS - - - -
Beta Ruskov dvor CS - - - - A62,5 H12 M5 OH P3
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Alka z Pohraniční stráže 1983-11-05
Atos od Peterských - - - - A66 E1 M3 OH P3
Achmed od Peterských - - - - A63 E1 M5 OH P3
Asta od Peterských - - - -
Alan od Peterských - - - -
Astor od Peterských - - - - A71 E1 K5 M5 OF P3
Aran od Peterských - - - -
Arno od Peterských - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Alejka z Pohraniční stráže 1983-12-01
Ares z Graby CS - - - - A64,5 E1 OH P3
Almea z Graby CS - - - - A61 E1 OA P1
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Tola z Pohraniční stráže 1983-12-01
Anyz z Banišťa CS - - - - A61,5 E1 M5 OB P3
Aba z Banišťa CS - - - -
Ava z Banišťa CS - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Alejka z Pohraniční stráže 1983-12-01
Alba z Graby CS - - - - A61 OC P1
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Tola z Pohraniční stráže 1983-12-01
Ado z Banišťa CS - - - - A64 M3 OC P3
Agi z Banišťa CS - - - - A60,5 M2 OD P3
Aron z Banišťa CS - - - -
Arnika z Banišťa CS - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Alejka z Pohraniční stráže 1983-12-01
Argus z Graby CS - - - -
Arnika z Graby CS - - - -
Apis z Graby CS - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Ara z Pohraniční stráže 1984-05-22
Elam z Rosíkova CS - - - -
Etna z Rosíkova CS - - - - A64 E3 K1 OH P1
Elba z Rosikova CS - - - - A65 C14 E1 OG P1
Eryx z Rosíkova CS - - - - A68,5 E1 OG P3
Emir z Rosíkova CS - - - -
Eska z Rosíkova CS - - - - A62 E3 K1 M5 OD P3
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Frona z Pohraniční stráže 1984-07-10
Aro z Mlynskej - - - -
Aza z Mlynskej - - - - A59 E1 OC P3
Ajka z Mlynskej - - - - A61 E1 OH P3
Agar z Mlynskej - - - -
Ava z Mlynskej - - - -
Ara z Mlynskej - - - -
Abar z Mlynskej - - - -
Alan z Mlynskej - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Cmuka z Pohraniční stráže 1984-09-23
Flot z Rosíkova CS - - - -
Friga z Rosíkova CS - - - - A65 OG P1
Fago z Rosíkova CS - - - - A64 L8 OG P3
Flit z Rosíkova CS - - - - A67 OH P1
Flota z Rosíkova CS - - - - A66 OG P1
Faust z Rosíkova CS - - - -
Fliper z Rosíkova CS - - - -
Fanta z Rosíkova CS - - - -
Fodo z Rosíkova CS - - - - A64 I2 OH P3
Festa z Rosíkova CS - - - - A58,5 I2 OA P3
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Tola z Pohraniční stráže 1984-10-01
Byron z Banišťa CS (F3) - - - - A65,5 E1 OA P3
Bona z Banišťa CS (F3) - - - - A61 E1 OH P1
Bar z Banišťa CS - - - -
Brita z Banišťa CS (F3) - - - -
Besy z Banišťa CS (F3) - - - - A61 E1 M5 OG P1
Brix z Banišťa CS - - - -
Brek z Banišťa CS - - - -
Bajkal z Banišťa CS - - - - A65,5 E1 OB P1
Bruna z Banišťa CS - - - - A63 OH P1
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Ara z Pohraniční stráže 1984-12-04
Athena Dór - - - -
Afrodita Dór - - - -
Artemis Dór - - - -
Atlas Dór - - - - A66 C3 D5 E1 F2 H2 M2 M3 OH P5
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Lebra z Pohraniční stráže 1985-01-06
Ajra z Listovej - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Xula z Pohraniční stráže 1985-03-20
Cita Ruskov dvor CS - - - -
Cezar Ruskov dvor CS - - - -
Car Ruskov dvor CS - - - - A68 E3 M5 OC P3 E7
Ciro Ruskov dvor CS - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Frona z Pohraniční stráže 1985-08-13
Bruna z Mlynskej - - - -
Bask z Mlynskej - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Gyra z Pohraniční stráže 1985-09-09
Argo Pohostinstvo CS - - - -
Asta Pohostinstvo CS - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Tola z Pohraniční stráže 1985-09-11
Hesy z Rosíkova CS - - - - A60 OH P1
Haide z Rosíkova CS - - - -
Hyke z Rosíkova CS - - - -
Hron z Rosíkova CS - - - -
Hera z Rosíkova CS - - - - A61 E1 K1 OB P3
Hektor z Rosíkova CS - - - - A66 C6 E1 OF P5
Heda z Rosíkova CS - - - -
Haso z Rosíkova CS - - - - A65 E3 H8 I4 OG P5
Hena z Rosíkova CS - - - -
Hura z Rosíkova CS - - - - A61,5 M5 OH P3
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Fuka z Pohraniční stráže 1985-10-14
Amir z Krásné zahrady - - - -
Alejka z Krásné zahrady - - - -
Arma z Krásné zahrady - - - -
Ala z Krásné zahrady - - - -
Alba z Krásné zahrady - - - -
Ajda z Krásné zahrady - - - -
Agar z Krásné zahrady - - - -
Alka z Krásné zahrady - - - -
Alfa z Krásné zahrady - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Bena z Belešova CS 1985-11-18
Avo Avox - - - -
Axo Avox - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Dena z Pohraniční stráže 1986-02-13
Ada Slňava - - - -
Arabela Slňava - - - -
Ankara Slňava - - - - A62,5 OB P3
Afra Slňava - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Adoxa z Belešova CS 1986-03-29
Besy Vopa - - - -
Bron Vopa - - - - A66,5 I2 OC R1 P3
Brix Vopa - - - - A65,5 L8 OD P3
Brit Vopa - - - -
Brita Vopa - - - - A62 OH P5
Bero Vopa - - - -
Brat Vopa - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Dena z Pohraniční stráže 1986-09-03
Jasná z Rosíkova - - - - A64 E1 F2 I2 M5 OG P3
Jasoň z Rosíkova - - - -
Jadran z Rosíkova - - - -
Jasan z Rosíkova - - - -
Juna z Rosíkova - - - - A66 C2 OI P1
Javor z Rosíkova - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Gyra z Pohraniční stráže 1986-10-05
Britten Pohostinstvo CS - - - -
Brist Pohostinstvo CS - - - -
Bryll Pohostinstvo CS - - - -
Benco Pohostinstvo CS - - - -
Bianca Pohostinstvo CS - - - - A65 E1 F2 M5 OG P3
Binc Pohostinstvo CS - - - - A67 OF P1
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Cmuka z Pohraniční stráže 1986-10-15
Aron z Rofa - - - -
Arba z Rofa - - - -
Aka z Rofa - - - -
Avar z Rofa - - - -
Ardo z Rofa - - - - A65,5 OB P1
Amara z Rofa - - - - A65 OF R1 P1
Arno z Rofa - - - -
Aša z Rofa - - - -
Arka z Rofa - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Frona z Pohraniční stráže 1986-12-01
Ciro z Mlynskej - - - -
Cedro z Mlynskej - - - -
Culo z Mlynskej - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Elba z Rosikova CS 1987-01-12
Kora z Rosíkova CS - - - -
Kazan z Rosíkova CS - - - - A68 C14 E1 OG P3
Káj z Rosíkova CS - - - - A65,5 OB P1
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Tola z Pohraniční stráže 1987-04-12
Lesan z Rosíkova CS - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Gyra z Pohraniční stráže 1987-08-10
Cinda Pohostinstvo CS - - - - A61 E1 OB P1
Candiff Pohostinstvo CS - - - - A65,5 E1 OF P1
Caraffa Pohostinstvo CS - - - - A65,5 E1 F2 OH P3
Cortina Pohostinstvo CS - - - - A60 K1 OA P5
Césia Pohostinstvo CS - - - - A61 E1 OB P1
Cínya Pohostinstvo CS - - - -
Cárica Pohostinstvo CS - - - -
Cita Pohostinstvo CS - - - - A60 E1 F2 OH P3
Cvika Pohostinstvo CS - - - -
Cant Pohostinstvo CS - - - - A66 E1 M5 OG P3
Cantus Pohostinstvo CS - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Afra Mi-Ro 1987-09-01
Cibila Dór - - - - A65,5 D2 F2 H12 K1 M5 OC R1 P5
Centaurus Dór - - - - A68,5 E1 OB R1 P3
Cyprus Dór - - - -
Casiopeia Dór - - - -
Cerberus Dór - - - -
Castor Dór - - - -
Ceres Dór - - - - A62 E1 OC R1 P3
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Tola z Pohraniční stráže 1987-11-13
Cero z Banišťa CS - - - -
Ciro z Banišťa CS - - - -
Cezar z Banišťa CS - - - -
Centa z Banišťa CS - - - -
Cita z Banišťa CS - - - - A65 E1 OH P1
Car z Banišťa CS - - - - A68 E3 F2 K1 OG R1 P5
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Bruna z Banišťa CS 1988-01-08
Ceno od Pavlišina CS - - - - A68 E1 M3 OH R1 P3
Cézar od Pavlišina CS - - - - A69 OH P1
Cira od Pavlišina CS - - - - A62 E1 OH P3
Cida od Pavlišina CS - - - - A59 OA R1 P5
Ciba od Pavlišina CS - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Aima z Krotkovského dvora 1988-01-17
Cita z Krotkovského dvora - - - - A62 E1 OB P5
Cmuka z Krotkovského dvora - - - -
Cauly z Krotkovského dvora - - - - A63 C2 H1 I2 R1 P3
Cezar z Krotkovského dvora - - - -
Cirus z Krotkovského dvora - - - -
Cid z Krotkovského dvora - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Flota z Rosíkova CS 1988-03-16
Orlík z Rosíkova CS - - - - A68,5 C2 K1 OB R1 P3
Olmar z Rosíkova CS - - - -
Old z Rosíkova CS - - - -
Osa z Rosíkova CS - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) x Bruna z Banišťa CS 1988-12-29
Dono od Pavlišina CS - - - - A65 I2 OG R1 P3
Dino od Pavlišina CS - - - - A69 OH P1

A 67,5

Altezza

OF

Carattere - Equilibrato coraggioso

P1

Eccellente

Campionati

Numero di generazioni

madre

Numero di generazioni

Prolificità e Statistica HD

Nome Cucciolate Σ Figli Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Rep z Pohraniční stráže (F3) 44 5.57 245 - - - - - -
Xavan z Pohraniční stráže 2 1.5 3 - - - - - -
Sarik (Canis Lupus) 2 1 2 - - - - - -

Statistica Sesso, Altezza e Indici

Nome Figli M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Rep z Pohraniční stráže (F3) 245 50.2% 49.8% 35.77% 46.72% 66.8 cm 62.5 cm - - - - - -
Xavan z Pohraniční stráže 3 66.67% 33.33% 50% - 67 cm - - - - - - -
Sarik (Canis Lupus) 2 50% 50% - - - - - - - - - -

Antenati

Generazioni Nome Contributo % Sangue Selezione HD ED
1,2 Xavan z Pohraniční stráže 25% 75 - -
COI TOTALE: 25%