TERRY PASSO DEL LUPO

Dátum narodenia: 01-11-2004
Pohlavie: Sučka
Register: LO0553387
Mikročip: -
Matka: ARIMMINUM CHALINA
Otec: EDGAR PASSO DEL LUPO
Chovateľ: -
Majiteľ: -
Pôvod: IT
WOLF BLOOD: 26.9%
COI: 20,13%
Výber: -
Kontakty:
Meno HD ED DM DW Výber
TERRY PASSO DEL LUPO x NEK PASSO DEL LUPO 2008-03-16
BOOK PASSO DEL LUPO - - - - A72 D12 F2 OF P3
BASTER PASSO DEL LUPO HD A ED 0 - -
BIBO PASSO DEL LUPO - - - -
BETTY PASSO DEL LUPO - - - -
BENNY PASSO DEL LUPO - - - -
BONNY PASSO DEL LUPO HD C ED 0 - -
Šampionaty

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
TERRY PASSO DEL LUPO 1 6 6 2 (33.33%) 50% - 50% - -
ARIMMINUM CHALINA 5 4.8 24 8 (33.33%) 50% 50% - - -
Cira Volání rodu 3 6.33 19 5 (26.32%) 20% 20% 40% 20% -
Dyna ze Slivníku CS 2 5.5 11 5 (45.45%) 40% - 40% - 20%
Aska Jimili CS 5 6.6 33 6 (18.18%) 66.67% 16.67% 16.67% - -
Alda od Pavlišina CS 6 5.83 35 6 (17.14%) 50% - 16.67% 33.33% -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
TERRY PASSO DEL LUPO 6 66.67% 33.33% 25% - 72 cm - - - - - - -
ARIMMINUM CHALINA 24 45.83% 54.17% - - - - - - - - - -
Cira Volání rodu 19 47.37% 52.63% 44.44% 30% 69.3 cm 65 cm - - - - - -
Dyna ze Slivníku CS 11 36.36% 63.64% 25% 57.14% 68 cm 62 cm - - - - - -
Aska Jimili CS 33 54.55% 45.45% 11.11% 20% 69 cm 61.3 cm - - - - - -
Alda od Pavlišina CS 35 42.86% 57.14% 40% 45% 66.8 cm 61.9 cm - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
3,4 Atos ze Šedého dolu CS 1,71543% 18.75 A67 E3 OF P1 HD A -
4,5,5,5 Gar z Rosíkova CS 1,40262% 15.625 A67 OF P1 HD A -
4,5,5,5,6 Barry z Doušova dvora CS 1,13428% 17.1875 A69 E3 OF P1 - -
4,6,6,7,7,7 Tola z Pohraniční stráže 0,50354% 11.71875 A60 E1 I10 OD P3 - -
5,5 Brita od Pavlišina CS 0,24306% 6.25 A65 K1 OH P1 HD A -
5,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 Rep z Pohraniční stráže (F3) 1,15967% 33.59375 A67,5 OF P1 - -
5,6,6,6,6,6,7,7,7 Ayak z Vlamy CS 0,21143% 13.28125 A69 E3 M5 OF P3 - -
5,6,6,6,6,6,7,7,7 Ata z Richnovského dvora CS (F3) 0,19779% 13.28125 A65 C3 OF P3 - -
5,6,6,6,7 Atos z Belešova CS 0,27072% 8.59375 A70 OH P1 - -
5,6,6,6,7 Acarka Bropa CS 0,25514% 8.59375 E1 M5 OH P3 - -
CELKOVÝ COI: 7,09368%