ARIMMINUM JOY OF MY LIFE

Dátum narodenia: 20-12-2006
Pohlavie: Sučka
Register: LO0769041
Mikročip: 981100000197974
Matka: ARIMMINUM VEGA
Otec: Crying Wolf Robin Hood
Chovateľ: ARIMMINUM
Majiteľ: ARIMMINUM (MATRASOVA SARKA)
Pôvod: IT
WOLF BLOOD: 29.4%
COI: 23,15%
Výber: -
Kontakty: 338 3445594
Meno HD ED DM DW Výber
ARIMMINUM JOY OF MY LIFE x QUOVADIS PASSO DEL LUPO 2012-05-18
ARGO - - - -
AMUR - - - -
ASTA - - - -
ARIMMINUM JOY OF MY LIFE x Affran Šedý z Podřipské samoty 2013-01-23
ARIMMINUM ARIMMINUM KORA HD A ED 0 n/DM n/n
Šampionaty

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
ARIMMINUM JOY OF MY LIFE 2 2 4 1 (25%) 100% - - - -
ARIMMINUM VEGA 2 9.5 19 10 (52.63%) 10% 30% 40% 20% -
ARIMMINUM ISTARKETTYPRY 4 7 28 13 (46.43%) 46.15% 38.46% 15.38% - -
Ambra Vlčí naděje 10 6.8 68 39 (57.35%) 66.67% 30.77% 2.56% - -
Cira Volání rodu 3 6.33 19 5 (26.32%) 20% 20% 40% 20% -
Dyna ze Slivníku CS 2 5.5 11 5 (45.45%) 40% - 40% - 20%

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
ARIMMINUM JOY OF MY LIFE 4 50% 50% - - - - - - - - - -
ARIMMINUM VEGA 19 47.37% 52.63% - - - - - - - - - -
ARIMMINUM ISTARKETTYPRY 28 53.57% 46.43% 13.33% 7.69% 69 cm 63 cm - - - - - -
Ambra Vlčí naděje 68 36.76% 63.24% 16% 13.95% 70.5 cm 64.7 cm - - - - - -
Cira Volání rodu 19 47.37% 52.63% 44.44% 30% 69.3 cm 65 cm - - - - - -
Dyna ze Slivníku CS 11 36.36% 63.64% 25% 57.14% 68 cm 62 cm - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
4,5 Dora Šedá eminence 0,46636% 9.375 - -
4,5,5 Atos ze Šedého dolu CS 0,85772% 12.5 A67 E3 OF P1 HD A -
5,5,5,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 Rep z Pohraniční stráže (F3) 1,09863% 29.6875 A67,5 OF P1 - -
5,5,6,6,6,7,7 Gar z Rosíkova CS 0,70131% 12.5 A67 OF P1 HD A -
5,5,6,7 Cita z Banišťa CS 0,10729% 8.59375 A65 E1 OH P1 - -
5,6,6,6,6,7 Tola z Pohraniční stráže 0,30212% 10.15625 A60 E1 I10 OD P3 - -
5,6,6,6,7,7,7 Barry z Doušova dvora CS 0,25779% 10.15625 A69 E3 OF P1 - -
5,7,7,7,7,7 Bruna z Banišťa CS 0,21458% 7.03125 A63 OH P1 - -
CELKOVÝ COI: 4,0058%