Brek z Rofa

Dátum narodenia: 26-11-1990
Pohlavie: Pes
Register: -
Mikročip: -
Matka: Ada z Karpatského dvora CS
Otec: Ardo z Rofa
Chovateľ: z Rofa
Majiteľ: -
Pôvod: SK
WOLF BLOOD: 28.4%
COI: 19,82%
Výber: -
Kontakty:
Meno HD ED DM DW Výber
Šampionaty

Počet generácií

madre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Brek z Rofa - - - - - - - - -
Ardo z Rofa 5 6 30 - - - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) 44 5.57 245 - - - - - -
Xavan z Pohraniční stráže 2 1.5 3 - - - - - -
Sarik (Canis Lupus) 2 1 2 - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Brek z Rofa - - - - - - - - - - - - -
Ardo z Rofa 30 46.67% 53.33% - 6.25% - 60 cm - - - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) 245 50.2% 49.8% 35.77% 46.72% 66.8 cm 62.5 cm - - - - - -
Xavan z Pohraniční stráže 3 66.67% 33.33% 50% - 67 cm - - - - - - -
Sarik (Canis Lupus) 2 50% 50% - - - - - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
2,2 Rep z Pohraniční stráže (F3) 15,625% 50 A67,5 OF P1 - -
3,3,4,4,5 Xavan z Pohraniční stráže 1,17188% 40.625 - -
4,4,5 Alma Soleg CS (PT) 0,39063% 15.625 - -
4,4,5,5,5,6,6 Xela z Pohraniční stráže (F3) 0,87891% 25 - -
4,5,5,6 Ink z SNB CS (F2) 0,87891% 14.0625 - -
5,5,6,6,6,6,6,7,7,7 Arno z z Pohraniční stráže (PT) 0,24414% 16.40625 - -
5,6,7,7 Achmed von Haus Berlin (PT) 0,04883% 6.25 - -
CELKOVÝ COI: 19,23828%