Charek z Litavské kotliny CS

Nacido: 27-01-1995
Sexo: Macho
Registro: -
Microchip: -
Madre: Daša z Braunsteinova dvora CS
Padre: Alan Břevnovská stopa CS
Criador: z Litavské kotliny
Propietario: -
Procedencia: CZ
WOLF BLOOD: 27%
COI: 13,24%
Selección: -
Contactos:

Número de generaciones

madre

Número de generaciones

Prolificidad y Estadística HD

Nombre Camadas Σ Hijos Prueba HD HD A HD B HD C HD D HD E
Charek z Litavské kotliny CS - - - - - - - - -
Alan Břevnovská stopa CS 9 5.89 53 6 (11.32%) 50% - 33.33% - 16.67%
Ben z Vlčí pláně CS 3 6.33 19 9 (47.37%) 77.78% - 11.11% 11.11% -
Bak z Doušova dvora CS 5 6.2 31 3 (9.68%) 33.33% - - 66.67% -
Ayak z Vlamy CS 5 7.6 38 - - - - - -
Caro z Pohraniční stráže 2 1.5 3 - - - - - -

Estadística Sexo, Altura y Índices

Nombre Hijos M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Charek z Litavské kotliny CS - - - - - - - - - - - - -
Alan Břevnovská stopa CS 53 58.49% 41.51% 9.68% 13.64% 68.7 cm 64.7 cm - - - - - -
Ben z Vlčí pláně CS 19 47.37% 52.63% 66.67% 30% 66.3 cm 62 cm - - - - - -
Bak z Doušova dvora CS 31 51.61% 48.39% 25% - 67.5 cm - - - - - - -
Ayak z Vlamy CS 38 47.37% 52.63% 27.78% 20% 68.4 cm 63.8 cm - - - - - -
Caro z Pohraniční stráže 3 66.67% 33.33% 100% - 70 cm - - - - - - -

Antepasados

Generaciones Nombre Contribución % Sangre Selección HD ED
4,4,4,5,5,5,5,6 Rep z Pohraniční stráže (F3) 5,61523% 32.8125 A67,5 OF P1 - -
4,4,5 Ata z Richnovského dvora CS (F3) 1,18675% 15.625 A65 C3 OF P3 - -
4,4,5 Ayak z Vlamy CS 1,26858% 15.625 A69 E3 M5 OF P3 - -
5,5,5 Gyra z Pohraniční stráže 0,40951% 9.375 A65 E1 F2 OA P3 - -
5,5,5,6 Caro z Pohraniční stráže 0,19856% 10.9375 - -
5,5,5,6 Ara z Pohraniční stráže 0,20313% 10.9375 A60 C14 E1 M3 OF P3 - -
5,5,5,6 Zilka z Pohraniční stráže 0,19703% 10.9375 - -
COI TOTAL: 9,07879%