MIYURA

Dátum narodenia: 08-01-2006
Pohlavie: Sučka
Register: LI10127586
Mikročip: 985120021863330
Matka:
Otec:
Chovateľ: -
Majiteľ: -
Pôvod: IT
WOLF BLOOD: -9%
COI: 0%
Výber: -
Kontakty:

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
Meno HD ED DM DW Výber
MIYURA x ENDINGWOLF 2010-02-24
DANKO - - - -
KIRA - - - -
NIKITA - - - -
ENEA - - - -
ELETTRA - - - -
Šampionaty

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
MIYURA 1 5 5 - - - - - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
MIYURA 5 20% 80% - - - - - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
CELKOVÝ COI: 0%