SHANAIA

Dátum narodenia: 07-11-2008
Pohlavie: Sučka
Register: LO096010
Mikročip: 981100000291933
Matka: VENSYA
Otec: HAISOFPARADISE PASSO DEL LUPO
Chovateľ: -
Majiteľ: -
Pôvod: IT
WOLF BLOOD: 27.7%
COI: 23,68%
Výber: -
Kontakty:

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
SHANAIA - - - - - - - - -
VENSYA 1 10 10 1 (10%) - 100% - - -
BLUMA PASSO DEL LUPO 6 7.17 43 5 (11.63%) 60% 40% - - -
Kama Hlas divočiny CS 7 4.57 32 11 (34.38%) 72.73% 27.27% - - -
Farna Jimili CS 10 7.7 77 14 (18.18%) 28.57% - 28.57% 14.29% 28.57%
Alda od Pavlišina CS 6 5.83 35 6 (17.14%) 50% - 16.67% 33.33% -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
SHANAIA - - - - - - - - - - - - -
VENSYA 10 40% 60% - - - - - - - - - -
BLUMA PASSO DEL LUPO 43 44.19% 55.81% - - - - - - - - - -
Kama Hlas divočiny CS 32 40.63% 59.38% 15.38% 5.26% 71.5 cm 64 cm - - - - - -
Farna Jimili CS 77 53.25% 46.75% 21.95% 13.89% 68.1 cm 62.8 cm - - - - - -
Alda od Pavlišina CS 35 42.86% 57.14% 40% 45% 66.8 cm 61.9 cm - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
3,3 CLOVER 3,55295% 25 - -
3,5 Charon Šedá eminence 0,89125% 15.625 A71 OG P1 HD A -
4,4,5 Fehérlófia Dalos Duna 0,44323% 15.625 - -
4,6 Agarka Saberus 0,22929% 7.8125 A65,5 K1 OF R1 P1 HD A -
4,6 Colt Zepeř CS 0,21705% 7.8125 A71 OF P1 HD A -
5,5,6,6 Dora Šedá eminence 0,11659% 9.375 - -
5,5,6,6 Atos ze Šedého dolu CS 0,10721% 9.375 A67 E3 OF P1 HD A -
5,6,6,6,6,6,7,7 Gar z Rosíkova CS 0,35065% 12.5 A67 OF P1 HD A -
5,6,6,7 Exa Vopa CS 0,10721% 7.03125 OH P1 - -
5,6,6,7 Ariel Lobos CS 0,10557% 7.03125 A70 D5 OG P3 - -
5,6,7,7 Alda od Pavlišina CS 0,12153% 6.25 A62 OC P1 - -
5,7 Asi z Pačesova sadu CS 0,05355% 3.90625 E1 H12 K5 K14 OG P5 H7 - -
5,7 Ajax Břevnovská stopa CS 0,05807% 3.90625 A67 OF P1 HD C -
5,7,7,7,7,7,7 Tola z Pohraniční stráže 0,15106% 7.8125 A60 E1 I10 OD P3 - -
CELKOVÝ COI: 6,50522%