ARIMMINUM VASHA

Dátum narodenia: 22-06-2003
Pohlavie: Sučka
Register: LO03116768
Mikročip: -
Matka: ARIMMINUM ISTARKETTYPRY
Otec: CUTT
Chovateľ: ARIMMINUM
Majiteľ: -
Pôvod: IT
WOLF BLOOD: 27.3%
COI: 24,93%
Výber: -
Kontakty:
Meno HD ED DM DW Výber
ARIMMINUM VASHA x LUPOGRIGIO 2005-03-19
DINDY - - - -
DANDY - - - -
AURORA - - - -
ALBA - - - -
CANDIDA - - - -
ARIMMINUM VASHA x LUPOGRIGIO 2005-10-28
ASIA - - - -
NORD - - - -
SUD - - - -
OVEST - - - -
EST - - - -
ARIMMINUM VASHA x LUPOGRIGIO 2006-07-10
ARIEL - - - -
ALFA - - - -
ERIK - - - -
NEKKAR - - - -
ERMES - - - -
TOMMI - - - -
TABIT - - - -
UNIT - - - -
ARIMMINUM VASHA x LUPOGRIGIO 2007-01-17
LAPPONIAN - - - -
SIBERIAN - - - -
AMERICAN - - - -
ALASKAN - - - -
CANADIAN - - - -
Šampionaty
Risultati
Výstava Dátum Kategória Hodnotenie Poz. Tituly
 III. Rassegna dellla razza Cane Lupo Cecoslovacco - Serramazzoni
Giudice: Monika Soukupová (CZ) & Anna Šimá?ková (CZ)
07-09-2003 Baby (3-6 onths) Molto promettente 2

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
ARIMMINUM VASHA 4 5.75 23 - - - - - -
ARIMMINUM ISTARKETTYPRY 4 7 28 13 (46.43%) 46.15% 38.46% 15.38% - -
Ambra Vlčí naděje 10 6.8 68 39 (57.35%) 66.67% 30.77% 2.56% - -
Cira Volání rodu 3 6.33 19 5 (26.32%) 20% 20% 40% 20% -
Dyna ze Slivníku CS 2 5.5 11 5 (45.45%) 40% - 40% - 20%
Aska Jimili CS 5 6.6 33 6 (18.18%) 66.67% 16.67% 16.67% - -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
ARIMMINUM VASHA 23 69.57% 30.43% - - - - - - - - - -
ARIMMINUM ISTARKETTYPRY 28 53.57% 46.43% 13.33% 7.69% 69 cm 63 cm - - - - - -
Ambra Vlčí naděje 68 36.76% 63.24% 16% 13.95% 70.5 cm 64.7 cm - - - - - -
Cira Volání rodu 19 47.37% 52.63% 44.44% 30% 69.3 cm 65 cm - - - - - -
Dyna ze Slivníku CS 11 36.36% 63.64% 25% 57.14% 68 cm 62 cm - - - - - -
Aska Jimili CS 33 54.55% 45.45% 11.11% 20% 69 cm 61.3 cm - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
2,3 Charon Šedá eminence 7,12998% 37.5 A71 OG P1 HD A -
4,4 Atos ze Šedého dolu CS 0,85772% 12.5 A67 E3 OF P1 HD A -
4,5,6,7,7,7,7,7 Tola z Pohraniční stráže 0,55389% 14.84375 A60 E1 I10 OD P3 - -
5,5 Ben z Vlčí pláně CS 0,21582% 6.25 A67 E3 M3 M5 OD P3 HD A -
5,5,5,6 Brita od Pavlišina CS 0,60764% 10.9375 A65 K1 OH P1 HD A -
5,5,5,6 Gar z Rosíkova CS 0,58442% 10.9375 A67 OF P1 HD A -
5,5,5,6,6,6 Barry z Doušova dvora CS 0,72181% 14.0625 A69 E3 OF P1 - -
5,6 Alda od Pavlišina CS 0,12153% 4.6875 A62 OC P1 - -
5,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 Rep z Pohraniční stráže (F3) 0,73242% 28.90625 A67,5 OF P1 - -
CELKOVÝ COI: 11,52524%