ARIMMINUM RAYHANEH

Dátum narodenia: 18-10-2014
Pohlavie: Sučka
Register: LO153986
Mikročip: 380260040781864
Matka: ARIMMINUM DWYN
Otec: CROLL
Chovateľ: ARIMMINUM
Majiteľ: -
Pôvod: IT
WOLF BLOOD: 28.1%
COI: 22,34%
Výber: -
Kontakty:

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
ARIMMINUM RAYHANEH - - - - - - - - -
ARIMMINUM DWYN 1 7 7 3 (42.86%) 100% - - - -
ARIMMINUM BAHIRA 1 3 3 1 (33.33%) 100% - - - -
Ambra Vlčí naděje 10 6.8 68 39 (57.35%) 66.67% 30.77% 2.56% - -
Cira Volání rodu 3 6.33 19 5 (26.32%) 20% 20% 40% 20% -
Dyna ze Slivníku CS 2 5.5 11 5 (45.45%) 40% - 40% - 20%

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
ARIMMINUM RAYHANEH - - - - - - - - - - - - -
ARIMMINUM DWYN 7 57.14% 42.86% - - - - - - - - - -
ARIMMINUM BAHIRA 3 33.33% 66.67% - - - - - - - - - -
Ambra Vlčí naděje 68 36.76% 63.24% 16% 13.95% 70.5 cm 64.7 cm - - - - - -
Cira Volání rodu 19 47.37% 52.63% 44.44% 30% 69.3 cm 65 cm - - - - - -
Dyna ze Slivníku CS 11 36.36% 63.64% 25% 57.14% 68 cm 62 cm - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
4,6 Kama Hlas divočiny CS 0,22921% 7.8125 - -
4,6,6,6,7,7 Charon Šedá eminence 0,55703% 12.5 A71 OG P1 HD A -
5,5 CUTT 0,21152% 6.25 A64,5 OC P14 HD A -
5,6 Eda Slňava 0,12514% 4.6875 A60 E1 OI R1 P1 HD A -
5,6,6,7 Fehérlófia Dalos Duna 0,0554% 7.03125 - -
5,6,7 Dik Břevnovská stopa CS 0,05468% 5.46875 - -
5,6,7 Omar z Krotkovského dvora CS 0,19078% 5.46875 A67,5 OF R1 P1 HD B -
5,6,7,7,7 Atos ze Šedého dolu CS 0,21443% 7.03125 A67 E3 OF P1 HD A -
5,7 Orlík z Rosíkova CS 0,06673% 3.90625 A68,5 C2 K1 OB R1 P3 - -
5,7 Asta Šinárikov dvor CS 0,05318% 3.90625 A63,5 E1 F2 OF R1 P3 - -
5,7 Aran Kanakor CS 0,05608% 3.90625 A71 OE R1 P1 HD A -
CELKOVÝ COI: 1,81418%