Barry Kazan Wataha z Brzozowego Sadu

Né: 04-11-2016
Sex: mâle
Registre: -
Microchip: -
Mère: Baja Leśny kamrat
Père: Anyż Lunar Wilk z baśni
Eleveur: z Brzozowego Sadu
Proprietaire: -
Provenance: PL
WOLF BLOOD: 27.6%
COI: 20,66%
Bonitation: -
Contact:

Nombre de generation

madre

Nombre de generation

prolificité e statistiques HD

Nom Portées Σ progéniture Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Barry Kazan Wataha z Brzozowego Sadu - - - - - - - - -
Anyż Lunar Wilk z baśni 2 8 16 4 (25%) 100% - - - -
Hitt spod Ďumbiera 18 5.33 96 46 (47.92%) 73.91% 19.57% 4.35% 2.17% -
Dixon Radov Dvor 5 3.8 19 7 (36.84%) 57.14% 14.29% 14.29% 14.29% -
Artex Radov dvor 3 4.33 13 8 (61.54%) 75% 12.5% 12.5% - -
Amir Bonus 1 5 5 1 (20%) 100% - - - -

statistiques Sex, hauteur e Indices

Nom progéniture M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Barry Kazan Wataha z Brzozowego Sadu - - - - - - - - - - - - -
Anyż Lunar Wilk z baśni 16 62.5% 37.5% - - - - - - - - - -
Hitt spod Ďumbiera 96 48.96% 51.04% 23.4% 30.61% 68.8 cm 63.6 cm 107.4 54.7 0.6 110.1 55.5 0.7
Dixon Radov Dvor 19 47.37% 52.63% 33.33% 50% 66 cm 62.8 cm - - - 107.8 54.7 -
Artex Radov dvor 13 53.85% 46.15% 57.14% 50% 49.8 cm 60 cm 102.4 53 - 122 52.5 -
Amir Bonus 5 40% 60% 50% - 67 cm - - - - - - -

Ancêtres

Generations Nom Contribution % Sang Bonitation HD ED
4,4 Amálka od Buližníku CS 0,87611% 12.5 A62 E1 OD R1 P1 HD A -
5,5 Amur z Ďáblova kaňonu CS 0,22614% 6.25 A66 K1 OF P1 HD A -
5,5 Bety Zepeř CS 0,21705% 6.25 A64 E1 K1 OF P1 HD C -
5,6 Aja Frovan 0,11805% 4.6875 A61 D7 OG R1 P3 - -
5,6 Asta Šinárikov dvor CS 0,10635% 4.6875 A63,5 E1 F2 OF R1 P3 - -
5,6,6,6,7 Gar z Rosíkova CS 0,17533% 8.59375 A67 OF P1 HD A -
5,6,7 Omar z Krotkovského dvora CS 0,19078% 5.46875 A67,5 OF R1 P1 HD B -
5,6,7 Astor Mot'ovský dvor CS 0,0509% 5.46875 A68 E1 K1 OF P1 - -
5,6,7,7 Binc Pohostinstvo CS 0,14749% 6.25 A67 OF P1 - -
5,7 Alda od Pavlišina CS 0,06076% 3.90625 A62 OC P1 - -
COI TOTAL: 2,16896%