Drash Gribedyr

Nacido: 11-11-2018
Sexo: Macho
Registro: -
Microchip: -
Madre: Apache Gribedyr
Padre: Dew z Katusického dvora
Criador: Gribedyr
Propietario: -
Procedencia: CZ
WOLF BLOOD: 27.6%
COI: 20,54%
Selección: -
Contactos:

Número de generaciones

madre

Número de generaciones

Prolificidad y Estadística HD

Nombre Camadas Σ Hijos Prueba HD HD A HD B HD C HD D HD E
Drash Gribedyr - - - - - - - - -
Dew z Katusického dvora 1 9 9 - - - - - -
Aschere Sirius Black Tajemný přelud 2 5.5 11 3 (27.27%) 100% - - - -
Ben z Chrlických plání 1 3 3 1 (33.33%) 100% - - - -
Brix Ekar CS 3 6 18 5 (27.78%) 40% 20% 40% - -
Candiff Pohostinstvo CS 7 5.71 40 7 (17.5%) 57.14% 14.29% 14.29% 14.29% -

Estadística Sexo, Altura y Índices

Nombre Hijos M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Drash Gribedyr - - - - - - - - - - - - -
Dew z Katusického dvora 9 66.67% 33.33% - - - - - - - - - -
Aschere Sirius Black Tajemný přelud 11 63.64% 36.36% 42.86% - 67 cm - 107.7 54.7 0.6 - - -
Ben z Chrlických plání 3 33.33% 66.67% 100% - 69 cm - - - - - - -
Brix Ekar CS 18 55.56% 44.44% 40% 25% 68.3 cm 61.5 cm - - - - - -
Candiff Pohostinstvo CS 40 42.5% 57.5% 29.41% 30.43% 65.8 cm 59.9 cm - - - - - -

Antepasados

Generaciones Nombre Contribución % Sangre Selección HD ED
4,5 Bonie Mrazivé ticho 0,43482% 9.375 A62 K1 OH P1 HD B -
4,5 Ali Reolup 0,44434% 9.375 A71 K1 K3 OG P1 HD A -
5,5 Ambra Vlčí naděje 0,2236% 6.25 A66 E1 F2 OG P3 HD A -
5,6 Amálka od Buližníku CS 0,10951% 4.6875 A62 E1 OD R1 P1 HD A -
5,7 Cézar z Krotkovského dvora CS 0,06495% 3.90625 A67 OG R1 P1 HD A -
COI TOTAL: 1,27723%