BUENAVENTURA

Dátum narodenia: 23-03-2015
Pohlavie: Sučka
Register: LO1576368
Mikročip: 380260042408918
Matka: CHARISMA
Otec: EVAN DEI LUPI DI GUBBIO
Chovateľ: -
Majiteľ: -
Pôvod: IT
WOLF BLOOD: 27.5%
COI: 19,73%
Výber: -
Kontakty:

Počet generácií

padre

Počet generácií

Plodnosť a štatistika HD

Meno Vrhy Σ Potomstvo Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
BUENAVENTURA - - - - - - - - -
CHARISMA 3 7 21 12 (57.14%) 41.67% 8.33% - - -
ASTRID A'PANTOSCLE 4 5.75 23 9 (39.13%) 77.78% 22.22% - - -
EVA 2 5 10 1 (10%) - 100% - - -
OASIA 4 6.75 27 6 (22.22%) 16.67% 66.67% - - 16.67%
Juna Hlas divočiny CS 5 6.8 34 6 (17.65%) 16.67% 50% 16.67% 16.67% -

Štatistika pohlavia, Výšky a Rysov

Meno Potomstvo M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
BUENAVENTURA - - - - - - - - - - - - -
CHARISMA 21 42.86% 57.14% - - - - - - - - - -
ASTRID A'PANTOSCLE 23 47.83% 52.17% - 8.33% - 61 cm - - - - - -
EVA 10 70% 30% - - - - - - - - - -
OASIA 27 70.37% 29.63% 5.26% - 64 cm - - - - - - -
Juna Hlas divočiny CS 34 41.18% 58.82% - 5% - 64 cm - - - - - -

Predkovia

Generácie Meno Podiel % Krv Výber HD ED
5,6 Asta od Grandtnerov CS 0,11626% 4.6875 A60,5 I2 OG R1 P3 - -
5,6,6 Atos ze Šedého dolu CS 0,21443% 6.25 A67 E3 OF P1 HD A -
CELKOVÝ COI: 0,33069%